CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

HÀ TINH URBAN AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Loading...
Tin kinh doanh
Sản xuất, kinh doanh rượu phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường

Sản xuất, kinh doanh rượu phải tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường

29-04-2020
Trong quá trình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy. Nghị định số 105 ngày 14/9/2017 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu vừa được sửa đổi bởi Nghị định số 17 ngày 05/02/2020.
1
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: