CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

HÀ TINH URBAN AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Trang chủ Quan hệ cổ đông

Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam cho vay dự án bảo vệ môi trường

Đăng ngày 29-04-2020 11:08
291 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Từ khi thành lập đến nay Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam đã cho vay hơn 275 dự án, với tổng số vốn 2.654 tỷ đồng; tài trợ cho 62 dự án và hoạt động bảo vệ môi trường, với tổng số tiền 92,2 tỷ đồng.

. . . . .
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: