Từ ngày : 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021

UBND THỊ TRẤN ĐỨC THỌ

  • Thứ 2 Ngày 01/03/2021

  • Thứ 3 Ngày 02/03/2021

  • Thứ 4 Ngày 03/03/2021

  • Thứ 5 Ngày 04/03/2021

  • Thứ 6 Ngày 05/03/2021

  • Thứ 7 Ngày 06/03/2021

  • Chủ nhật Ngày 07/03/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ tư

Ngày 03-03-2021