CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HÀ TĨNH

HÀ TINH URBAN AND ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY

Trang chủ Sự kiện qua hình ảnh

Hỗ trợ các nhà sáng chế thúc đẩy nền kinh tế xanh

Đăng ngày 29-04-2020 10:37
559 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày "Sở hữu trí tuệ thế giới" năm nay có chủ đề "Đổi mới sáng tạo vì tương lai xanh", Việt Nam tập trung hỗ trợ các sáng chế thúc đẩy phát triển bền vững.

. . . . .
Sở - Ban - Ngành:
Thành phố - Huyện - Thị:
Website khác: